فاطمه سادات جوادی

درباره من

من فاطمه سادات جوادی هستم، دانشجوی الهی کائنات و جهان هستی که بیش از ۲۰ سال است در مورد تفکر و ساختار انسان تحقیق کردم و با بهترین اساتید در آمریکا و ایران به لطف خداوند آموزش دیدم.در مدت این ۲۰ سال من حدود ۵ سال از مسیر خارج شدم، شاید یک دلیلش این بود که آموزش ها و تمرین ها رو جدی نگرفته بودم و به خوبی درکشون نکرده بودم، شاید هم دلیل دیگرش این بود که من باید رسالت کاریم را به نحو احسن انجام میدادم. به هرحال به اوج تاریکی در زندگی وارد شدم، به تاریکی مطلق رسیدم و هر آنچه را که داشتم، از خانواده و دوستان و کسب و کار از دست دادم و مهمتر از همه خودم را هم از دست دادم و به مرحله نهایی زندگی ام رسیدم (البته این تاریکی ها باعث شد که بیشتر افراد را کاملا درک کنم و در رسالت کاریم به نحو احسن عمل کنم و تاثیر گذار باشم در زندگی دیگران و از طریق او به واسطه من زندگی‌ها تغییر کند). روزنه دوباره ای در اوج تاریکی برای من باز شد و زندگی من با عشق و دانش از اول متولد شد و تولد دوباره من با این شعر بسیار زیبا شروع شد:

کای کمینه بخششت ملک جهان

من چه گویم چون تو میدانی نهان

دوره های من