عشق یعنی گوش فرا دادن به ندای قلب و تجربه ی رضایت و شادی در زندگی، همان معجزه ای که به ما انگیزه زیستن میدهد. دانش همان درمانگر هر درد بی درمان است و ما انسان ها باید پیوسته به دنبال آن باشیم. عشق همان ‌ودیعه الهی است در نزد انسان و دانش دلیل وجود است و راه کمال و سعادت، و اگر عشق و دانشی نبود آدمی بیهوده می زیست.

تو دوست من هستی و آمدن تو به وبسایت مجموعه عشق و دانش تنها هدایتی است که از طرف خداوند برای توی عزیز بوده است. از اینکه امروز مهمان چشم های زیبای شما هستم شاکرم و همچنین از خداوند متعال به دلیل اینکه به من و شما توفیق آگاهی اعطا کرده است، سپاسگزارم.

طبق درخواست همکاران عزیزم و فرشتگان مجموعه عشق و دانش قرار شد که در این بخش با شما گفتگویی داشته باشم و‌ خود را معرفی کنم و تصمیم گرفتم که این گونه سخن بگویم
وبه این بهانه باز هم آمادگی خودم رو به جهان هستی برای آگاهی بیشتر اعلام کنم.

من فاطمه سادات جوادی هستم، دانشجوی الهی کائنات و جهان هستی که بیش از ۲۰ سال است در مورد تفکر و ساختار انسان تحقیق کردم و با بهترین اساتید در آمریکا و ایران به لطف خداوند آموزش دیدم. در مدت این ۲۰ سال من حدود ۵ سال از مسیر خارج شدم، شاید یک دلیلش این بود که آموزش ها و تمرین ها رو جدی نگرفته بودم و به خوبی درکشون نکرده بودم، شاید هم دلیل دیگرش این بود که من باید رسالت کاریم را به نحو احسن انجام میدادم. به هرحال به اوج تاریکی در زندگی وارد شدم، به تاریکی مطلق رسیدم و هر آنچه را که داشتم، از خانواده و دوستان و کسب و کار از دست دادم و مهمتر از همه خودم را هم از دست دادم و به مرحله نهایی زندگی ام رسیدم (البته این تاریکی ها باعث شد که بیشتر افراد را کاملا درک کنم و در رسالت کاریم به نحو احسن عمل کنم و تاثیر گذار باشم در زندگی دیگران و از طریق او به واسطه من زندگی‌ها تغییر کند). روزنه دوباره ای در اوج تاریکی برای من باز شد و زندگی من با عشق و دانش از اول متولد شد و تولد دوباره من با این شعر بسیار زیبا شروع شد:

کای کمینه بخششت ملک جهان                 من چه گویم چون تو میدانی نهان

در همان جا تسلیم پرودگار نازنینم شدم و درهای رحمت عشق و دانش به سمت من دوباره باز شد و عشقی  از عشق بازی با خدا و دانشی ‌از قانون های جهان هستی و کائنات به سمت من آمد و با اجرای قانون جهان هستی هر آنچه را از دست دادم دوباره به دست آوردم. اولین چیزی که بدست آوردم عشق الهی بود و دومین چیز دانشی از قانون های خداوند و جهان هستی بود. به همین دلیل اسم این مجموعه را عشق و دانش گذاشتم. عقیده بسیار زیاد من بر این مجموعه این است که او است (خداوند) که دارد این مجموعه بزرگ را اداره می کند به همین دلیل میگویم که شما عزیز دل، هدایت شده ای از طرف خداوند.

در نهایت باز اعلام میکنم که من دانشجوی جهان هستی و کاعنات هستم و هر روز که از خواب بیدار میشوم کلام من و تمام دانشجوهای این مجموعه این است که :

من نمیدانم (خدا) تو میدانی، من نمیتوانم تو میتوانی

و هر روز دست تسلیمم به سوی اوست و همیشه صحبت بنده این بوده است که من چیزی نمیدانم، تو ای خدای مهربان از دانش و عشق خود به من عطا بفرما.

یکی از دلایلی که برای شما به صورت واضح توضیح دادم این است که اگر یک سال دیگر دانشجوهای این مجموعه رشد و دستاوردهای زیادی داشتند، دوست ندارم به مجموعه عشق و دانش اعلام کنند که چرا یک سال پیش به صورت واضح به من نگفتید.

پس از شما دوست عزیز میخواهم عشق و دانش را با آموزش در وجود نازنین خود فروان کنید.

فاطمه سادات جوادی