سفر به جهان هستی

سلام دوست عزیزم
به دنیای سفر به جهان هستی خوش آمدی.
این سفر برای اولین بار در کل دنیا طراحی شده است
و مجموعه عشق و دانش با افتخار از خداوند یکتا ممنون است که توانسته برای اولین بار این سفر را طراحی کند و با عشق به شما دوستان عزیز ارائه دهد.
در این سفر زیبا تو ۳۰ روز در جهان هستی سفر میکنی و جهان با عشق در کنار تو هست که تو هر مشکلی که داری را در این سفر به جهان هستی میسپاری و او با عشق دانشی به تو میدهد که راه حل مشکل تو خواهد بود. تو فقط کافی است که مشکلت را انتخاب کنی و سفرت را شروع کنی در انتهای هر سفر تو نشانه ای از طرف خدا و جهان هستی دریافت میکنی که به تو کمک میکند. آن نشانه به تو راهی را نشان میدهد که تو به سمت رشد و پیشرفت حرکت میکنی این نشانه منحصر فرد است یعنی فقط برای توست پس نشانه ات را جدی بگیر نکته بسیار مهم این است که بهترین حال خوب را شما در این سفر بدست میاورید چون جهان هستی مشکل را برایتان کوچک میکند و با عشق فقط در مورد مشکلت راه حل به تو دوست عزیز میدهد.
شما فقط یکبار در روز میتوانی به این سفر بروی و بعد از اتمام ۲۴ ساعت جهان هستی منتظر شماست که سفر روز دومتان را شروع کنید.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://eshghodanesh.com/?p=12095